Kredyt hipoteczny

  1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1)       zakup działki budowlanej;

2)       zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)       nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)       nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5)       przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;

6)       wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)       spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8)       inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)     budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)     generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego , lokalu mieszkalnego lub bieżący remont nie wymagający pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,

c)     zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9)       inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera):

a)     budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b)     generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniKredyt hipoteczny

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.