Aktualności

baner pfr2

 

Tarcza Finansowa PFR

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim - możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

„Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.”

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do bankowości internetowej i wybraniu zakładki:

- USŁUGI

- Wnioski   - i złóż wniosek

 

Nie jesteś pewien, ile możesz otrzymać w ramach subwencji #TarczaFinansowaPFR? Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

Kalkulator1

W serwisie Grupy BPS dla naszych Klientów znajdziesz jednak znacznie więcej. Co ważne, informacje te są stale aktualizowane - sprawdź „Materiały pomocnicze" oraz propozycje bezpłatnych szkoleń online, dzięki którym lepiej odnajdziesz się w aktualnych działaniach pomocowych związanych z epidemią. Zapraszamy: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

 Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.


w sprawie możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu
przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi możliwości uwzględnienia osoby
współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) („Osoba Współpracująca”) na potrzeby
ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), informujemy, co następuje:
1. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”), na potrzeby
ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, przez pracownika rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych
i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego („Pracownik”).
2. Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ogólnej liczbie Pracowników, ustalanej na
potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, Osobę Współpracującą zgłoszoną
do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie
Pracownikiem.
3. W przypadku, gdy Osoba Współpracująca nie jest Pracownikiem, przedsiębiorca nie
uwzględnia tej osoby w ogólnej liczbie Pracowników ustalanej na potrzeby określenia statusu
Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, niemniej jednak, w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
uwzględnia tę osobę na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej.

 

 

COVID Wakacje kredytowe

 

 

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

 

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku
z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje
o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

 

Serwis dostępny jest pod adresem:

 

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

Strona obejmuje 4 działy:

 

  • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
  • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
  • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
  • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

 

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.